เหรียญรางวัลโอลิมปิกอันทรงคุณค่า ใครจะรู้บ้างเคยถูกสร้างจากขยะ

0 Comments
ร้านทำเหรียญรางวัล

หลาย ๆ ครั้งที่มีโอกาสผ่านร้านทำเหรียญรางวัลที่มักนำไปใช้ในกิจกรรมการแข่งกีฬาของโรงเรียน หรือกิจกรรมนันทนาการในบริษัทต่าง ๆ ก็จะทำให้อดนึกถึงมหกรรมการแข่งขันนานาชาติอย่างซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ไปจนกระทั่งถึงกีฬาโอลิมปิกไม่ได้ เพราะเหรียญรางวัลเหล่านี้มีคุณค่าและความหมายต่อการแข่งขันกีฬาใหญ่ ๆ เหล่านี้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (Tokyo 2020) แค่การที่จะต้องเลื่อนการแข่งขันข้ามปีมาจากสถานการณ์โควิดก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ยังมีจุดที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็ต้องที่เหรียญรางวัลที่มอบให้นักกีฬาในการแข่งขัน มีการผลิตขึ้นมาจากขยะอีกด้วย เรื่องนี้จริงหรือไม่กันนะ โตเกียวเกมเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสิ่งทรงคุณค่า ปัญหาขยะที่ล้นโลกก่อปัญหาให้สภาพแวดล้อมได้อีกมากมาย ทั่วโลกก็กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่และในญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน เมื่อประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเช่นนี้ ทางคณะผู้จัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก Tokyo 2020 ของญี่ปุ่นจึงได้นำประเด็นนี้ขึ้นมาใช้เป็นแนวคิดในการผลิตเหรียญรางวัลที่จะใช้มอบให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน โดยคณะผู้จัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นโตเกียว ทำการศึกษาและเก็บข้อมูล ทั้งเรื่องของกระบวนการผลิตเหรียญรางวัลจากร้านทำเหรียญรางวัลต่าง ๆ ในญี่ปุ่น และปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่น ซึ่งพวกเขาพบว่าวัสดุสำคัญที่จะต้องใช้ในการผลิตเหรียญรางวัลก็คือโลหะประเภทต่าง ๆ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในก็จะมีโลหะที่สามารถนำมารีไซเคิลและนำมาใช้ผลิตเหรียญรางวัลได้ ดังนั้น พวกเขาจึงได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีการรวบรวมไว้ตั้งแต่มี 2017 มาใช้ทำเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางญี่ปุ่นรวบรวมไว้นั้นมีทั้งที่มาจากกล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ หลังจากเมื่อนำมาแยกองค์ประกอบแล้วภายในก็จะมีทั้งทอง เงินและทองแดง เมื่อนำมาหลอมและผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบก็จะทำให้ได้โลหะที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหรียญ โดยจากขยะเหล่านี้ทางคณะผู้จัดงานได้โลหะทองราว 30.3 กิโลกรัม เป็นเงินราว 4,100 กิโลกรัมและเป็นทองแดงราว 2,700 กิโลกรัม นับว่าเหรียญรางวัลที่ใช้ใน […]