อบรม คปอ ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

Get Active, Meet New Friends  » Lifestyle »  อบรม คปอ ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร
0 Comments
อบรม คปอ ออนไลน์

สถานประกอบการหรือกิจการใด ที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องจัดตั้ง คปอ ในสัดส่วนที่กำหนด เพราะหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้นนายจ้างต้องส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม คปอ ด้วย ยุคนี้สมัยนี้การอบรม คปอ ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน ไม่ต้องส่งพนักงานเดินทางไปอบรมตามสถานที่ต่างๆ หรือจ้างให้สถาบันจากข้างนอกเดินทางมาอบรม คปอ ที่โรงงาน เพราะสามารถอบรม คปอ ออนไลน์ อยู่ไหนก็เข้ารับการอบรมได้ สะดวกสบาย แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย

ปัจจุบัน ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทุกคนต้องป้องกันตัวเอง ดูแลตนเองให้ดี หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทางภาครัฐ ก็ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน โดยห้ามไม่ให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน ดังนั้น จะเห็นได้การเรียนการสอนต่างๆ ถูกปรับมาเป็นออนไลน์ 100% รวมถึงการอบรม คปอ ออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน

สถาบันที่สามารถจัดอบรม คปอ ออนไลน์ได้ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีหลักสูตรการอบรมแบบสากล ทั่วโลกให้การยอมรับ วิทยากรผู้สอนผู้บรรยายก็ต้องมีความรู้ เชื่อถือได้ มีประสบการณ์โดยตรงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ออนไลน์ มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยและบทบาทหน้าที่ของ คปอ

อบรม คปอ ออนไลน์ สถาบันต่างๆ นิยมใช้โปรแกรมหรือแอปฯ Zoom ในการอบรม สำหรับขั้นตอนการอบรม คปอ ออนไลน์ มีดังนี้

  • ผู้ที่สนใจอบรม คปอ ออนไลน์ ต้องเข้าไปลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว
  • ชำระค่าลงทะเบียน พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • จากนั้นก่อนการอบรมทางสถาบันจะส่งลิงค์ ID และ Password ของ Zoom Meeting มายัง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้
  • เมื่อถึงวันและเวลาอบรม ก็สามารถเข้ารับการอบรมผ่านลิงค์ได้เลย

การอบรม คปอ ออนไลน์ มีเงื่อนไขการอบรม คือ ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ออนไลน์ต้องเข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ทำแบบทดสอบหลังจากอบรม จากนั้นจะได้ใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นการการันตีว่าคุณได้ผ่านการอบรม คปอ ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การอบรม คปอ ออนไลน์ เพิ่มความสะดวก สบาย ให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนเลย สามารถอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออบรม คปอ ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ แถมยังมีขั้นตอนการอบรม คปอ ออนไลน์ที่ง่ายนิดเดียว แต่ก็ขอเน้นย้ำอีกทีว่า การอบรม คปอ ออนไลน์ ต้องเลือกสถาบันอบรม คปอ ออนไลน์ ที่เชื่อถือได้เท่านั้น 


Leave a Reply

Your email address will not be published.