ตรวจสอบระบบดับเพลิง  ตรวจอะไรบ้าง ควรตรวจเมื่อไหร่

Get Active, Meet New Friends  » Lifestyle »  ตรวจสอบระบบดับเพลิง  ตรวจอะไรบ้าง ควรตรวจเมื่อไหร่
0 Comments
ตรวจสอบระบบดับเพลิง

การเกิดเหตุเพลิงไหม้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิง สำหรับใช้งานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้ควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที นอกจากการติดตั้งระบบดับเพลิงแล้วก็ควรมีการตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วย การตรวจสอบระบบดับเพลิงตรวจอะไรบ้างและควรตรวจสอบระบบดับเพลิงเมื่อไหร่ เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

ตรวจสอบระบบดับเพลิงเมื่อไหร่

  • การตรวจสอบระบบดับเพลิง หากเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ควรมีการทดสอบเดินเครื่องทุกสัปดาห์ การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าควรทดสอบเดินเครื่องทุกเดือน เครื่องสูบน้ำทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดันทุกปี
  • ควรมีการตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน
  • ควรตรวจสอบหัวดับเพลิงภายนอกอาคารทุกเดือน ทดสอบการเปิดและปิดเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งบำรุงรักษาทุกปีด้วย
  • สำหรับถังน้ำดับเพลิง ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำทุกเดือนและตรวจสอบสภาพถังน้ำปีละ 2 ครั้ง
  • สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด ควรมีการตรวจสอบสายฉีดน้ำและอุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง
  • สำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง Main drain ทดสอบการไหล 3 เดือนครั้ง มาตรวัดความดันทดสอบค่าความดันทุก 5 ปี หัวกระจายน้ำดับเพลิงให้ทดสอบทุก 50 ปี สัญญาณวาล์วทดสอบ 3 เดือน 1 ครั้ง ตรวจสอบชีลวาล์ว ทุกสัปดาห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อควาล์วเป็นประจำทุกเดือน ตรวจสอบสวิตซ์สัญญาณเปิดปิดวาล์วทุกเดือนด้วย

จากทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้กล่าวมาคุณจะเห็นว่าระยะเวลาการตรวจสอบมีระยะเวลาของแต่ละรายการที่ต่างกัน การตรวจสอบทดสอบประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนสามารถตรวจสอบได้โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้หรือใช้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงของบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการตรวจสอบ ทำให้เราทราบว่าระบบดับเพลิงมีความผิดปกติหรือไม่ นำไปสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงทีและเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นหรือเกิดเหตุไฟไหม้ ระบบดับเพลิงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ก่อนที่เหตุเพลิงไหม้จะลุกลามบานปลาย สร้างผลกระทบในวงกว้างหรือสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิต 

สำหรับคำถามที่ว่า การตรวจสอบระบบดับเพลิงนั้นจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง โดยหลักๆ มีด้วยกัน 8 อย่างได้แก่ ตรวจห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตรวจตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อวาล์วและมาตราวัดผล ตรวจสอบอุปกรณ์ต้นกำลังและชุดขับเคลื่อนระบบดับเพลิ งปั๊มรักษาความดันระบบดับเพลิง ตรวจและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงหัวรับน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิและความร้อนในระบบด้วย 

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบดับเพลิง ควรตรวจสอบเมื่อไหร่และตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจสอบระบบดับเพลิงและมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานอยู่เสมอและหากพบข้อผิดพลาดใดๆ ก็ต้องทำการแก้ไขปรับปรุงบำรุงรักษาให้ดี


Leave a Reply

Your email address will not be published.